AUGUSTIN ZIMMERMANN

Šedesátá léta 19. století. Překotné společenské změny a průmyslová revoluce  zdánlivě nabízí příležitosti a šanci na lepší život. Uprostřed změn, jímž nerozumí, stojí nešťastný a zákeřný člověk. Muž s nejasnou minulostí, patologickými rysy a pokřiveným náhledem na svět, jehož bezcitnost a bestialita nakazí celou rodinu. Augustin Zimmermann. Potýká se s vlastní závislostí na alkoholu, pýchou a závistí. Jeho osobnost se tříští, nemůže chytit dech, nechápe pravidla hry, vnáší do rodiny strach a agresi. Zimmermannovi se díky otcově neklidu neustále stěhují, Augustin se plahočí za vlastními přeludy, vláčí sebe, svou ženu a děti z místa na místo, až skončí v nuzném Josefově, bývalém židovském ghettu. Každá jejich zastávka je přitom krok do prázdnoty. Vše vyústí v tragédii, jíž zvědavě přihlíží celá tehdejší Praha.

Novela Augustin Zimmermann je inspirována skutečnými událostmi kolem mlynářského tovaryše Augustina Zimmermanna a jeho rodiny. Kniha přináší temný příběh nejen o vykořeněnosti a neschopnosti najít své místo ve světě, ale také o nebezpečných podobách lásky a sebelásky.

Autorka pracuje se základními fakty a skutečnostmi, jímž byla Zimmermannova rodina vystavena. Některé z nich byly mírně poupraveny či vynechány, ale snaha přinést nadčasové podobenství o otročení závislosti a vlastním pomýleným představám, opřené o reálný příběh, zůstává. Stejně jako jméno Augustin Zimmermann.

ZUZANA KULTÁNOVÁ - AUGUSTIN ZIMMERMANN

Počet stran / vazba: 200
ISBN: 978-80-7473-421-2