Ukázka

Zimmermann se náhle proměňuje z ubohé schlíplé krůty v tokajícího krocana. Strnulým krokem kráčí přes tokaniště, ocas vějířovitě roztažený, křídla spuště­ná. Hlavu a krk tlačí dozadu, jak se snaží v obleku narovnat. Pobízí znovu děti a na Františku se ani nepodívá. Františka má to potěšení sledovat jeho roztažený ocas a ztuhlý krk slibující velkou podívanou. Je jen na ní, zda se krocanovi pokloní a pak si před něj lehne s nataženým krkem. „